حضور شرکت سولار سرزمین سبز در اولین جلسه باشگاه باد و خورشید

شرکت سولار سرزمین سبز به دعوت از دفتر توسعه پایدار و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت در دومین سمینار و نمایشگاه توسعه پایدار شرکت نمود.

Load More
Facebook
Aparat
Instagram
YouTube